NAPÍSALI O NÁS: Príležitosť pre podnikateľov - nové české a slovenské franchisové siete

Príprava franchisových projektov má svoje pravidlá a potrebuje určitý čas pre overenie v tzv . pilotných prevádzkach. Bohužiaľ je na trhu dosť " rýchlofranchis " , ktorých tvorcovia sa za franchising len schovávajú a ide im najmä o jednorazový licenčný poplatok. Tieto " franchisy " sú ponúkané, ale fungujú ako lietadlo, inzerujú, sú vidieť a počuť v médiách, ale uplynie rok a zem sa po nich zľahne - ako rýchlo vznikli, tak rýchlo zanikli... snáď len " franchisanti " sa snažia domôcť svojich peňazí späť ( a väčšinou márne ). Pred tými treba len varovať, o nich sa tu nebudeme zmieňovať.


                                                                                                                                                                        Článok uverejnený v prestížnom časopise Brands & Stories

                    
Kvalitná Franchisa si vždy žiada dva aj viac rokov príprav a až po riadnom overení a spísní know-how je možné ponúknuť koncept inému podnikateľovi. Jedinou autoritou, ktorá preveruje franchisové koncepty v SR, je Slovenská asociácia franchisingu (prijímacie výbor a správnej rada, www.czech-franchise.cz). Obdobne ako k franchisorom alebo masterfranchisantom pristupuje taktiež k poradcom i k právnym kanceláriám. Kto nesplní požiadavky, nepreukáže vedomosti a skúsenosti a nemá etický prístup (podľa Etického kódexu podnikania vo franchisingu Európskej franchisovej federácie), ten sa nemôže stať riadnym členom (ČAF). V minulosti došlo aj k vylúčeniu franchisových konceptov alebo poradca - kto poruší stanovy alebo koná neeticky, nemá v ČAF miesto. Je škoda, že nepozorní záujemcovia o franchisové podnikanie pokojne zamieňajú neziskovú organizáciu ČAF s inými podnikateľskými subjektmi so zavádzajúcimi názvami národného charakteru ( väčšinou s dodatkom v názve " sro" - tj . podnikateľ, nie inštitúcie ) , kde za členstvo alebo za uvedenie v zozname stačí iba zaplatiť .

Rok 2015 je pre český franchising veľmi úspešný. Okrem nových franchisových konceptov sa objavil a ukázal svoju kvalitu nový franchisový portál www.topfranchising.cz . Jeho autori ( manželia Malí ) počas krátkej doby získali dôveru celej franchisovej odbornej i laickej verejnosti. Ich nespornou výhodou je to , že pre tento portál píšu naozaj všetci Franchise poradcovia a advokáti , ktorí predstavujú odbornú špičku vo franchisingu v SR. Sú popri ČAF tiež partnermi najkomplexnejšieho vzdelávacieho projektu ŠKOLA FRANCHISINGU, ktorá už začala zápis poslucháčov do ďalšieho ročníka špecializovaného ročného vzdelávacieho programu ( viac na www.franchisingacademy.cz alebo www.lostak.cz ) . Behom štyroch rokov vychovala ŠKOLA FRANCHISINGU viac ako 60  manažérov / špecialistov , ktorí sú schopní samostatne riadiť alebo aj vyvíjať franchisovú sieť . Ich hodnota na trhu práce a záujem o ich služby je značný -      
s rastom sietí súvisia absolútny nedostatok odborníkov pre franchising. Absolventi VŠ majú, bohužiaľ, len všeobecné povedomie o franchisingu. V SR nie je jediná vysoká škola, ktorá by ponúkala ucelený bakalársky alebo magisterský program v odbore franchising. Pritom ak sa rozhliadneme okolo seba, na uliciach aj v nákupných galériách,... všade nájdeme prevažne sieťové predajne (či už vlastné alebo franchisové ). Keď sa učí ekonomika, obchod a marketing, dôjde snáď čoskoro aj na franchising .

Z nových franchisových systémov vyberáme tých, o ktorých určite ešte budeme počuť v nasledujúcich rokoch :

Mr. KEBAB sieť rýchleho občerstvenia
Fastfoodov s kebabom je veľmi veľa , ale len jeden je kvalitou zrovnateľný s najrozšírenejšími konceptami rýchleho občerstvenia na svete - ide o pôvodom slovenský koncept Mr. KEBAB, ktorý vyladil jeho tvorca pán Lelovits do posledného detailu. Sám otvoril niekoľko vlastných fastfoodov Mr. KEBAB a overil si, že obľuba špecialít z kebabu od Mr. KEBAB hraničí so závislosťou, z ktorej sa postihnutí zákazníci nechcú vyliečiť. Špeciálne naložené mäso z Viedne, technológie od popredných výrobcov a neobvyklý dizajn prevádzkarne, sú predpokladom úspechu. V SR pracuje franchisový manažér ( Marek Holšán ) a informuje záujemcov o možnosti prevádzkovať iný kebab, než ktorý je na každom rohu .
Predpokladaná investícia je okolo 1 mil. Sk ( podľa miesta ) .

Viac informácií nájdete na www.mrkebab.eu .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9 výhod franchise programu Mr. KEBAB

KVALITNÁ ZNAČKA - neustále sa upevňujúca na trhu
Systém NEUSTÁLEJ PODPORY franchisantov zo strany franchisora
NONSTOP PORADENSTVO - dobré rady po telefóne, prípadne osobne
Prepracovaný medzinárodný FRANCHISOVÝ KONCEPT
Finálna ÚPRAVA JEDÁL sa vykonáva priamo pred očami klientov
Príjemná RÝCHLA NÁVRATNOSŤ vložených prostriedkov do 2 - 3 rokov
Dôraz je kladený na kvalitné, čerstvé a CHUTNÉ SUROVINY
FLEXIBILNÉ nároky na FINANCIE v závislosti od veľkosti, lokality a úprav
Prístup k prepracovanému MARKETINGOVÉMU KONCEPTU