Ako sa stať partnerom

Ak vás naša ponuka oslovila a chcete sa stať členom siete Mr. KEBAB, nevyhnutným krokom je vyplnenie úvodného DOTAZNÍKA záujemcu o franchisu Mr. KEBAB.

V krátkom čase sa s vami spojíme a pozveme vás na osobnú prezentáciu, na ktorej sa môžete detailnejšie oboznámiť so základnými pravidlami a podmienkami, ako sa stať franchise partnerom Mr. KEBAB.Vyplnenie úvodného formuláru a prvé stretnutie vás ešte k ničomu nezaväzuje, ale ani neoprávňuje prevádzkovať fast food značky Mr. KEBAB.


Ak sa na základe osobnej prezentácie rozhodnete stať franchisantom a budete zároveň spĺňať naše požiadavky, musí dôjsť z vašej strany k splneniu nasledovných krokov v primeranom časovom horizonte:
 

 • podpísanie licenčnej zmluvy a niekoľkých jej dodatkov
 • výber vhodnej lokácie
 • vybavenie potrebných povolení a oprávnení
 • zariadenie prevádzky Mr. KEBAB – interiér aj technologické zariadenia
 • zaškolenie vás aj vášho personálu
 • otvorenie prevádzky Mr. KEBAB v dohodnutom časovom horizonte

 

Zriadenie fast foodu Mr. KEBAB


V rámci systému Mr. KEBAB spoločne nájdeme vhodnú lokalitu vašej budúcej prevádzky. Investície potrebné pre zriadenie profesionálneho fast foodu sa podľa plošnej dispozície konkrétneho miesta môžu pohybovať v rozpätí:
65 000 € – 90 000€.

K tejto sume musíte ešte prirátať tzv. vynútené investície (napr. na právnika, prvý tovar, poistenie prevádzky či finančnú rezervu na prvé 3 mesiace).

Aké predpoklady musí spĺňať záujemca o franchisu Mr. KEBAB ?

 • Mať podnikavého ducha – chuť manažovať svoj samostatný biznis.
 • Chuť tvrdo pracovať, neustále sa zdokonaľovať a učiť sa.
 • Ochotu zaradiť sa do medzinárodného systému a spoločne budovať silnú značku.
 • Základné vedomosti a predpoklady pre prácu s kolektívom.
 • Nesmie byť trestaný alebo odsúdený v súdnom pojednávaní.
 • Musí byť fyzická osoba (právnické osoby len výnimočne).
 • Musí disponovať základným investičným kapitálom, prípadne byť pripravený uzavrieť zmluvy s bankou alebo leasingovou spoločnosťou.
 • Musí mať odhodlanie pre samostatné podnikanie s horizontom najbližších min. 10 rokov.
   

Licencia

Zakúpenie 1 licencie (licenčných práv) – franchísy vás oprávňuje na zriadenie jedného fast foodu Mr. KEBAB na dohodnutom území. Zároveň vás oprávňuje prevádzkovať fast food pod značkou Mr. KEBAB s filozofiou a s produktami siete. S licenciou od nás  získavate kompletný manuál na vedenie prevádzky a know-how, ktoré vám krok za krokom ukáže, ako viesť úspešnú prevádzku a dobre zarábať.


Cena licencie pre jeden fast food Mr. KEBAB je 15 000 € (alebo aktuálna akciová ponuka).

Master licencia

V jednotlivých krajinách si môže záujemca kúpiť tzv. Master licenciu. Táto ho potom oprávňuje zriadiť si vlastnú pevádzku Mr. KEBAB – tzv. vzorovú prevádzku v konkrétnej krajine. Okrem toho, vlastník Master licencie Mr. KEBAB vyvýja aktívnu činnosť v danej krajine pri vyhľadávaní potencionálnych franchisových partnerov, má oprávnenie uzatvárať franchisové zmluvy s týmito partnermi, zabezpečuje školenia nových vlastníkov licencií a ich zamestnancov.
Cena Master licencie je závislá na konkrétnej krajine a je výsledkom osobitného rokovania záujemcu o Master licenciu a franchisora.

9 výhod franchise programu Mr. KEBAB

KVALITNÁ ZNAČKA - neustále sa upevňujúca na trhu
Systém NEUSTÁLEJ PODPORY franchisantov zo strany franchisora
NONSTOP PORADENSTVO - dobré rady po telefóne, prípadne osobne
Prepracovaný medzinárodný FRANCHISOVÝ KONCEPT
Finálna ÚPRAVA JEDÁL sa vykonáva priamo pred očami klientov
Príjemná RÝCHLA NÁVRATNOSŤ vložených prostriedkov do 2 - 3 rokov
Dôraz je kladený na kvalitné, čerstvé a CHUTNÉ SUROVINY
FLEXIBILNÉ nároky na FINANCIE v závislosti od veľkosti, lokality a úprav
Prístup k prepracovanému MARKETINGOVÉMU KONCEPTU